Modem ED77 Linux Debian

 

Konfiguracja dotyczy modemu gprs/edge ED77 na USB w Debianie na jadrze 2.6.16

 

Na początek:

 tail -f /var/log/messages

 

jeśli widać to co poniżej to jest dobrze:

 May  8 00:35:28 localhost kernel: ftdi_sio 1-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected

 May  8 00:35:28 localhost kernel: drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT232BM

 May  8 00:35:29 localhost kernel: usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

 

jeśli nie to dodaj:

 

 modconf

 kernel/drivers/usb/serial -> ftdi_sio

 

Teraz tworzymy trzy pliki:

 

/etc/ppp/peers/ed77

 

debug

 show-password

 connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/ed77-on"

 disconnect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/ed77-off"

 /dev/ttyUSB0

 230400

 crtscts

 local

 :10.0.0.1

 noipdefault

 ipcp-accept-local

 defaultroute

 usepeerdns

 novj

 nobsdcomp

 novjccomp

 nopcomp

 noaccomp

 noauth

 user "ppp"

 

/etc/chatscripts/ed77-on

 

TIMEOUT        5

 ECHO         ON

 ABORT        '\nBUSY\r'

 ABORT        '\nERROR\r'

 ABORT        '\nNO ANSWER\r'   

 ABORT        '\nNO CARRIER\r'

 ABORT        '\nNO DIALTONE\r'

 ABORT        '\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r'

 ''        \rAT

 TIMEOUT        12

 SAY        "Press CTRL-C to close the connection at any stage!"

 SAY        "\ndefining PDP context...\n"

 OK        ATH

 OK        ATE1

 OK        'AT+CGDCONT=1,"IP","www.idea.pl"'

 OK         'AT+CBST=51,0,1;+CHSN=6,0,0,0'

 OK        ATD*99***1#

 TIMEOUT        22

 SAY        "\nwaiting for connect...\n"

 CONNECT        ""

 SAY        "\nConnected."

 SAY        "\nIf the following ppp negotiations fail,\n"

 SAY        "try restarting the phone.\n"

 

/etc/chatscripts/ed77-off

 

exec /usr/sbin/chat -V -s -S

 ABORT        "BUSY"

 ABORT        "ERROR"

 ABORT        "NO DIALTONE"

 SAY        "\nSending break to the modem\n"

 ""        "\K"

 ""        "+++ATH"

 SAY        "\nPDP context detached\n"

 

w /etc/ppp/pap-secrets dopisujemy:

 "ppp" * "ppp"

 

Pora na minicoma, jeżeli go nie mamy to apt-get install minicom

debian:~# minicom

następnie 

ctrl-a z gdy ukaże się menu wybieramy 'o' -> 'Ustawienia portu szeregowego' -> 'a' tu wpisujemy swoje urządzenie u mnie /dev/ttyUSB0 i dalej wybieramy 'Zapisz setup jako dfl' -> 'Wyjcie' następnie ctrl-a z i 'q'

jeszcze raz

debian:~# minicom

i wpisujemy:

at+cpin="0000"

 

 

 WAŻNE!

 

0000 zastępujemy naszym pinem, jeżeli wpiszemy tylko at+cpin=0000 to otrzymamy komunikat ERROR.

W mojej konfiguracji pojawia się port /dev/ttyUSB0 ale u Ciebie może to być np /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2 itd.

 Konfiguracja dotyczy sieci Orange, można to zmienić wpisując dane punktu Ery albo Plusa.

 

Ta cala zabawa z minicomem jest po to żeby modem w ogóle chciał z nami gadać. Bez podania pinu nie odpowaida na żadne komendy AT z wyjątkiem samego AT.

 

 

Pora połączyć się z internetem:

minicom i at+cpin="0000”

pppd call ed77

 

 

Aby rozłączyć się wystarczy killall pppd